Δίγαζη βελόνα για ψαζωτικές μηχανές οικιακής χρήσης

Βελόνες Singer για γαζωτική μηχανή οικιακής χρήσης

Jersey Ball point

Jersey ball point βελόνες οικ. γαζωτικής μηχανής

Universal Βελόνες για οικιακή γαζωτική μηχανή